Định vị xe máy S101 giám sát nhân viên tốt nhất

Độ nhạy tín hiệu cao, công nghệ mới

Hoạt động trên mọi môi trường kể cả khu vực sóng yếu

Tiêu thụ năng lượng thấp có khi không ảnh hưởng

Hỗ trợ theo dõi qua SMS hoặc GPRS

.
.
.
.