Định vị xe máy PT06 chip thu GPS và GSM siêu nhạy

Trọng lượng nhỏ gọn

Lắp đặt nhanh chóng

Pin dự phòng 450 mAh

Dễ dàng giấu kín bí mật trên xe

.
.
.
.