Định Vị Không Dây VT03E+ PIN Chạy 120 Ngày

Định vị chính xác 100%, bản đồ cập nhật 2021

8 nam châm hít vào sắt cực kỳ chắc

Nghe âm thanh xung quanh 5m cực rõ

Pin 8,000mAh, chạy 30 – 120 ngày liên tục

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo rơi hoặc tháo rời

.
.
.
.