Định vị không dây VT03E+ quản lý nhân viên đơn giản

2.490.000  2.199.000 

Theo dõi trực tiếp trên điện thoại

Biết được thông tin vị trí dễ dàng

Xem lại hành trình di chuyển

Là tiền đề đánh giá nhân viên tốt nhất

Lắp đặt trên mọi loại xe

.
.
.
.